Účetnictví

Veškerá poradenská činnost související s předmětem podnikatelské činnosti je pro naše klienty zdarma.

Účetním službám se věnujeme profesionálně od roku 1990 a to od založení živnosti až po vznik naší agentury 2. května 2023.

Cena za služby je stanovena měsíčně na základě množství zpracovaných účetních dokladů a hrazena odběratelem převodem na základě vystavené faktury.

Předání účetních dokladů probíhá dle přání klienta:
- osobním doručením a vhozením do poštovní přihrádky naší agentury,
- osobně s možností bezplatné konzultace konkrétních dotazů k problematice daňově uznatelných nákladů a dalších souvisejících dotazů,
- průběžně zasíláním daňových dokladů elektronický na náš email, tzn. faktur vydaných, přijatých, zjednodušených daňových dokladů (účtenek), výpisů z banky a dalších dokladů souvisejících s podnikatelskou činností.